Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Tuesday, 10 November 2020 EN

10-11-2020 EMPL_OJ(2020)11-10_1 PE660.126v01-00 EMPL

AMENDMENTS 300 - 505 - Draft report A strong social Europe for Just Transitions EN

22-10-2020 EMPL_AM(2020)659082 PE659.082v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

AMENDMENTS 1 - 299 - Draft report A strong social Europe for Just Transitions EN

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

AMENDMENTS 1 - 158 - Draft opinion on shaping digital education policy EN

21-10-2020 EMPL_AM(2020)659046 PE659.046v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 15. oktober 2020

15-10-2020 EMPL_OJ(2020)10-15_1 PE658.850v03-00 EMPL

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PREDLOGI SPREMEMB 1–300 - Osnutek poročila Stari kontinent se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

PREDLOGI SPREMEMB 301–579 - Osnutek poročila Stari kontinent se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

MNENJE o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

MNENJE o krepitvi enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 1. oktober 2020

01-10-2020 EMPL_OJ(2020)10-01_1 PE657.466v02-00 EMPL

Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors – Španija

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK POROČILA o močni socialni Evropi za pravičen prehod

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

OSNUTEK POROČILA o izvajanju Direktive Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

PREDLOGI SPREMEMB 1–145 - Osnutek mnenja o novih poteh za zakonite delovne migracije

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PREDLOGI SPREMEMB 1–140 - Osnutek mnenja Kako spremeniti demografske trende v regijah EU z instrumenti kohezijske politike

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PREDLOGI SPREMEMB 1–347 - Osnutek poročila Pravica do odklopa

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

PREDLOGI SPREMEMB 65–261 - Osnutek mnenja Vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK POROČILA Stari kontinent se stara – možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

ZAPISNIK - Četrtek, 16. julij 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 1–360 - Osnutek poročila Dostop do dostojnih in cenovno ugodnih stanovanj za vse

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

OSNUTEK MNENJA o oblikovanju digitalne izobraževalne politike

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

MNENJE s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 7. september 2020

07-09-2020 EMPL_OJ(2020)09-07_1 PE655.986v03-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 1–82 - Osnutek mnenja o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ZAPISNIK - Ponedeljek, 7. september 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 1–140 - Osnutek mnenja Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

PREDLOGI SPREMEMB 181‒447 - Osnutek poročila o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

PREDLOGI SPREMEMB 42–163 - Osnutek mnenja Vzpostavitev instrumenta za tehnično podporo

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PREDLOGI SPREMEMB 8–30 - Osnutek poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PREDLOGI SPREMEMB 1–180 - Osnutek poročila o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

MNENJE Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

OSNUTEK MNENJA o novih poteh za zakonite delovne migracije

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

OSNUTEK MNENJA o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK POROČILA s priporočili Komisiji o pravici do odklopa

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

OSNUTEK POROČILA o dostopu do dostojnih in cenovno ugodnih stanovanj za vse

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

PREDLOGI SPREMEMB 1–406 - Osnutek poročila Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju leta 2020

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

MNENJE o strategiji EU za enakost spolov

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

OSNUTEK MNENJA o tem, kako spremeniti demografske trende v regijah EU z instrumenti kohezijske politike

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

MNENJE o novi industrijski strategiji za Evropo

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 16. julij 2020

16-07-2020 EMPL_OJ(2020)07-16_1 PE654.086v02-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 11–96 - Osnutek mnenja Sprememba Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

OSNUTEK MNENJA Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

OSNUTEK POROČILA o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

MNENJE o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov: boj proti predsodkom zoper osebe romskega rodu v Evropi

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–162 - Osnutek mnenja Krepitev enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

PREDLOGI SPREMEMB 1–127 - Osnutek mnenja Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

OSNUTEK MNENJA o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

OSNUTEK POROČILA o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju leta 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ZAPISNIK - Ponedeljek, 22. junij 2020 - Torek, 23. junij 2020

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 1–174 - Osnutek mnenja Nova industrijska strategija za Evropo

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ZAPISNIK - Četrtek, 11. junij 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 15. junij 2020

15-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-15_1 PE653.740v01-00 EMPL

ZAPISNIK - Ponedeljek, 15. junij 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 11. junij 2020

11-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-11_1 PE652.614v01-00 EMPL

OSNUTEK MNENJA o novi industrijski strategiji za Evropo

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PREDLOGI SPREMEMB 1–164 - Osnutek mnenja Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper osebe romskega rodu v Evropi

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Mnenje v obliki pisma o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 27. maj 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK MNENJA s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ZAPISNIK - Sreda, 27. maj 2020

27-05-2020 EMPL_PV(2020)05-27-1 PE652.551v01-00 EMPL

Priporočila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PREDLOGI SPREMEMB 1–221 - Osnutek mnenja Strategija EU za enakost spolov

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 26. maj 2020

26-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-26_1 PE650.727v01-00 EMPL

ZAPISNIK - Torek, 26. maj 2020

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL