Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 16. julij 2020

16-07-2020 EMPL_OJ(2020)07-16_1 PE654.086v02-00 EMPL

AMENDMENTS 11 - 96 - Draft opinion Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

DRAFT OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

Verringerung der Ungleichheiten mit besonderem Augenmerk auf der Erwerbstätigenarmut EN

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

OPINION on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–162 - Osnutek mnenja Krepitev enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

PREDLOGI SPREMEMB 1–127 - Osnutek mnenja Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

OSNUTEK MNENJA o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

OSNUTEK POROČILA o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju leta 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PREDLOGI SPREMEMB 1–174 - Osnutek mnenja Nova industrijska strategija za Evropo

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ZAPISNIK - Četrtek, 11. junij 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 15. junij 2020

15-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-15_1 PE653.740v01-00 EMPL

ZAPISNIK - Ponedeljek, 15. junij 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 11. junij 2020

11-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-11_1 PE652.614v01-00 EMPL

OSNUTEK MNENJA o novi industrijski strategiji za Evropo

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PREDLOGI SPREMEMB 1–164 - Osnutek mnenja Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper osebe romskega rodu v Evropi

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Mnenje v obliki pisma o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 27. maj 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK MNENJA s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Priporočila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PREDLOGI SPREMEMB 1–221 - Osnutek mnenja Strategija EU za enakost spolov

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 26. maj 2020

26-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-26_1 PE650.727v01-00 EMPL

MINUTES - Tuesday, 26 May 2020 EN

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 20. maj 2020

20-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-20_1 PE652.378v01-00 EMPL

MINUTES - Wednesday, 20 May 2020 EN

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

OSNUTEK MNENJA o krepitvi enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

PREDLOGI SPREMEMB 71–230 - Osnutek mnenja Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

PREDLOGI SPREMEMB 231–488 - Osnutek mnenja Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi sklada za pravični prehod

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

OSNUTEK MNENJA o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov: boj proti predsodkom zoper osebe romskega rodu v Evropi

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 34–141 - Osnutek poročila Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PREDLOGI SPREMEMB 142–242 - Osnutek poročila Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ZAPISNIK - Četrtek, 7. maj 2020

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 7. maj 2020

30-04-2020 EMPL_OJ(2020)05-07_1 PE650.624v01-00 EMPL

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ZAPISNIK - Četrtek, 20. februar 2020

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

OSNUTEK MNENJA o strategiji EU za enakost spolov

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

OSNUTEK STALIŠČA V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 20. februar 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 25–148 - Osnutek mnenja Vzpostavitev programa za podporo reformam

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ZAPISNIK - Ponedeljek, 17. februar 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00 EMPL

PREDLOGI SPREMEMB 1–448 - Osnutek predloga resolucije Strategija EU o invalidnosti po letu 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

PREDLOGI SPREMEMB 17–75 - Osnutek poročila o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00 EMPL
Manuel PIZARRO

PREDLOGI SPREMEMB 449–465 - Osnutek predloga resolucije o strategiji EU o invalidnosti po letu 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

PREDLOGI SPREMEMB 1–199 - Osnutek poročila Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PREDLOGI SPREMEMB 200–360 - Osnutek poročila Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00 EMPL
Klára DOBREV

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 28. januar 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00 EMPL

ZAPISNIK - Torek, 28. januar 2020

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00 EMPL

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2018: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2018

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ZAPISNIK - Sreda, 22. januar 2020 - Četrtek, 23. januar 2020

22-01-2020 EMPL_PV(2020)01-22-1 PE646.894v01-00 EMPL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 27. januar 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00 ECON EMPL

OSNUTEK POROČILA o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00 EMPL
Klára DOBREV

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00 EMPL
Manuel PIZARRO

PREDLOGI SPREMEMB 1–17 - Osnutek mnenja Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–15 - Osnutek mnenja Razrešnica glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2018: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–41 - Osnutek mnenja Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–22 - Osnutek mnenja Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–22 - Osnutek mnenja o razrešnici glede izvrševanja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PREDLOGI SPREMEMB 1–21 - Osnutek mnenja Razrešnica glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644923 PE644.923v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ZAPISNIK - Sreda, 4. december 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00 EMPL

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 4. december 2019

04-12-2019 EMPL_OJ(2019)12-04_1 PE644.747v01-00 EMPL

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642927 PE642.927v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642929 PE642.929v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642930 PE642.930v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642931 PE642.931v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ