Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 26 October 2020 EN

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

DRAFT AGENDA - Thursday, 29 October 2020 EN

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

OSNUTEK MNENJA o letnem poročilu za leto 2019 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft report Shaping digital education policy EN

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

MNENJE o vplivu podnebnih sprememb na ranljive skupine prebivalstva v državah v razvoju

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDMENTS 1 - 70 - Draft opinion Implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD EN

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion A strong social Europe for Just Transitions EN

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

AMENDMENTS 1 - 201 - Draft report Closing the digital gender gap: women’s participation in the digital economy EN

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion The gender dimension in Cohesion Policy EN

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

AMENDMENTS 1 - 342 - Draft report The gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period EN

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 343 - 415 - Draft report The gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period EN

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

MNENJE o umetni inteligenci v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OSNUTEK STALIŠČA V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

OSNUTEK POROČILA o zapolnitvi digitalnega razkoraka med spoloma: udeležba žensk v digitalnem gospodarstvu

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

OSNUTEK MNENJA o močni socialni Evropi za pravičen prehod – sporočilo Komisije

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

OSNUTEK MNENJA o izvajanju Direktive Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov

04-09-2020 FEMM_PA(2020)655669 PE655.669v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

OSNUTEK POROČILA o vidiku enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi

31-08-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OSNUTEK MNENJA o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

31-08-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

MNENJE o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

POROČILO o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU

03-08-2020 A9-0145/2020 PE648.621v02-00 FEMM
Ernest URTASUN
PRED. SPREM.

001-006

Mnenje o izvajanju uredbe Dublin III

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

OSNUTEK MNENJA o vidiku spola v kohezijski politiki

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

MNENJE o poročilu o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

MNENJE o obstoju očitnega tveganja, da bi lahko Republika Poljska huje kršila načela pravne države

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Petek, 3. julij 2020

03-07-2020 FEMM_OJ(2020)07-03_1 PE653.809v02-00 FEMM

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 25. junij 2020

15-06-2020 FEMM_OJ(2020)06-25_1 PE653.765v01-00 FEMM

ZAPISNIK - Ponedeljek, 25. maj 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

OSNUTEK MNENJA o poročilu o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law EN

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDMENTS 1 - 80 - Draft opinion Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

AMENDMENTS 1 - 353 - Draft report The EU Strategy for Gender Equality EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

AMENDMENTS 354 - 433 - Draft report The EU Strategy for Gender Equality EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

OSNUTEK MNENJA o obstoju očitnega tveganja, da bi lahko Republika Poljska huje kršila načela pravne države

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 25. maj 2020

25-05-2020 FEMM_OJ(2020)05-25_1 PE652.341v02-00 FEMM

AMENDMENTS 1 - 84 - Draft opinion The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDMENTS 1 - 95 - Draft opinion Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report Gender Equality in EU’s foreign and security policy EN

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

OSNUTEK MNENJA o umetni inteligenci v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

OSNUTEK MNENJA o vplivu podnebnih sprememb na ranljive skupine prebivalstva v državah v razvoju

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

OSNUTEK POROČILA o strategiji EU za enakost spolov

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

OSNUTEK MNENJA o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini zaposlenih

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

OSNUTEK POROČILA o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ZAPISNIK - Sreda, 4. december 2019 - Četrtek, 5. december 2019

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

ZAPISNIK - Sreda, 22. januar 2020

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

OSNUTEK POROČILA o stanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z zdravjem žensk

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ZAPISNIK - Sreda, 6. november 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

ZAPISNIK - Ponedeljek, 18. november 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1- 83 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

OSNUTEK MNENJA o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 22. januar 2020

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion 2018 discharge: European Institute for Gender Equality (EIGE) EN

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 1 - 209 - Draft motion for a resolution The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (The Nairobi Summit) EN

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ZAPISNIK - Sreda, 4. september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

ZAPISNIK - Ponedeljek, 23. september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

ZAPISNIK - Ponedeljek, 30. september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1 - 26 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Mnenje o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo za leto 2018

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 6. november 2019

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00 FEMM

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 2. oktober 2019

02-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-02_2 PE641.289v01-00 EMPL FEMM