Please fill this field

Glasovanja

Poimensko glasovanje je obvezno vsakič, ko odbor o zakonodajnih ali nezakonodajnih poročilih glasuje z enim samim glasovanjem oziroma je glasovanje končno. Poleg tega se lahko, če se predsednik odloči za elektronsko glasovanje ali to zahtevajo poslanci oziroma politična skupina ali skupine v odboru, ki dosežejo vsaj visok prag, glasuje poimensko.

Na tej strani si lahko ogledate izide poimenskega glasovanja z navedbo, kako so glasovali posamezni člani.

Result of Votes - FEMM Committee Meeting of September 21-22, 2020

Result of Votes - FEMM Committee Meeting 10 September 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of July 16, 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of 03 July 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 25 June 2020

Roll Call Votes - May 25, 2020

Procedural vote concerning the decision of the FEMM Committee Coordinators' recommendation on the allocation of the Opinion on the "Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law"

Roll Call Votes FEMM Comittee Meeting 27 November 2018

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting September 30, 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 23 January 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 21 November 2018

Load more