Please fill this field

Glasovanja

Poimensko glasovanje je obvezno vsakič, ko odbor o zakonodajnih ali nezakonodajnih poročilih glasuje z enim samim glasovanjem oziroma je glasovanje končno. Poleg tega se lahko, če se predsednik odloči za elektronsko glasovanje ali to zahtevajo poslanci oziroma politična skupina ali skupine v odboru, ki dosežejo vsaj visok prag, glasuje poimensko.

Na tej strani si lahko ogledate izide poimenskega glasovanja z navedbo, kako so glasovali posamezni člani.

Roll Call Votes - May 25, 2020

Procedural vote concerning the decision of the FEMM Committee Coordinators' recommendation on the allocation of the Opinion on the "Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law"

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting September 30, 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 23 January 2019

Roll Call Votes FEMM Comittee Meeting 27 November2018

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 21 November 2018

Roll Call Votes FEMM Meeting 8 November 2018

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 22 October 2018

Roll Call Votes FEMM Meeting 10 October 2018