Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on A European strategy for data EN

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

DRAFT AGENDA - Thursday, 29 October 2020 EN

27-10-2020 LIBE_OJ(2020)10-29_1 PE659.091v02-00 LIBE

DRAFT REPORT on the implementation of Article 43 of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection EN

23-10-2020 LIBE_PR(2020)660061 PE660.061v01-00 LIBE
Erik MARQUARDT

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 26. oktober 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

DRAFT AGENDA - Thursday, 29 October 2020 EN

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

DRAFT OPINION on the report on human rights protection and the EU external migration policy EN

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

OSNUTEK POROČILA o novih poteh za zakonite delovne migracije

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Miriam DALLI

OSNUTEK MNENJA o učinkih podnebnih sprememb na človekove pravice in vlogi okoljevarstvenikov pri tem vprašanju

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

PREDLOGI SPREMEMB 1–235 - Osnutek poročila Izvajanje evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 15. oktober 2020

07-10-2020 LIBE_OJ(2020)10-15_1 PE658.890v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četrtek, 10. september 2020

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

OSNUTEK MNENJA o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PREDLOGI SPREMEMB 38–96 - Osnutek poročila o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 in Uredbe (EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

PREDLOGI SPREMEMB 52–135 - Osnutek poročila Določitev pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene ETIAS ter sprememba Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 in Uredbe (EU) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

MNENJE o novi strategiji EU-Afrika – partnerstvo za trajnosten in vključujoč razvoj

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

OSNUTEK MNENJA o izvajanju Direktive Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PREDLOGI SPREMEMB 120–754 - Osnutek poročila Skupni standardi in postopki v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 1. oktober 2020

25-09-2020 LIBE_OJ(2020)10-01_1 PE658.716v01-00 LIBE

MNENJE s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 22. september 2020

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

PREDLOGI SPREMEMB 1‒131 - Osnutek mnenja Vpliv podnebnih sprememb na ranljive skupine prebivalstva v državah v razvoju

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 10. september 2020

10-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-10_1 PE657.188v02-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o izvajanju evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve obveznosti

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 in Uredbe (EU) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene ETIAS ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 in Uredbe (EU) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

PREDLOGI SPREMEMB 1–44 - Osnutek mnenja Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PREDLOGI SPREMEMB 1–82 - Osnutek mnenja Umetna inteligenca: vprašanja o tolmačenju in uporabi mednarodnega prava v primerih, ki se nanašajo na EU na področju civilne in vojaške uporabe ter državnih organov zunaj področja uporabe kazenskega pravosodja

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

PREDLOGI SPREMEMB 1–337 - Osnutek poročila Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

MNENJE o strategiji EU za enakost spolov

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

PREDLOGI SPREMEMB 1–204 - Osnutek poročila Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Petar VITANOV

PREDLOGI SPREMEMB 1–86 - Osnutek mnenja Nova strategija EU-Afrika – partnerstvo za trajnosten in vključujoč razvoj

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

MNENJE o umetni inteligenci v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

MNENJE s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ZAPISNIK - Ponedeljek, 15. junij 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–240 - Osnutek poročila Poročilo o izvajanju direktive o vračanju

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 16. julij 2020

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–290 - Osnutek poročila Izvajanje uredbe Dublin III

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

PREDLOGI SPREMEMB 1–289 - Osnutek poročila Krepitev medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

OSNUTEK MNENJA o vplivu podnebnih sprememb na ranljive skupine prebivalstva v državah v razvoju

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

OSNUTEK MNENJA o novi strategiji EU-Afrika – partnerstvo za trajnosten in vključujoč razvoj

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ZAPISNIK - Ponedeljek, 16. december 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 6. julij 2020

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četrtek, 4. junij 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–267 - Osnutek poročila Akt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 2. julij 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 29. junij 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Mnenje o predlogu spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 – Nadaljevanje podpore beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ZAPISNIK - Četrtek, 23. april 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–116 - Osnutek mnenja Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 23. junij 2020

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o izvajanju uredbe Dublin III

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

PREDLOGI SPREMEMB 1–286 - Osnutek poročila Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

ZAPISNIK - Torek, 12. maj 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o izvajanju direktive o vračanju

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 15. junij 2020

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni uporabi v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Petar VITANOV

OSNUTEK MNENJA o umetni inteligenci: vprašanja o tolmačenju in uporabi mednarodnega prava v primerih, ki se nanašajo na EU na področju civilne in vojaške uporabe ter državnih organov zunaj področja uporabe kazenskega pravosodja

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ZAPISNIK - Četrtek, 7. maj 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 11. junij 2020

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–254 - Osnutek poročila Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PREDLOGI SPREMEMB 1 - 90 - Osnutek poročila priporočilo za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in organi Nove Zelandije, pristojnimi za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO