Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

DRAFT AGENDA - Thursday, 16 July 2020 EN

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

DRAFT OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PROJET D’AVIS sur une nouvelle stratégie UE-Afrique–un partenariat pour un développement durable et inclusif FR

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Nadine MORANO

MINUTES - Monday, 16 December 2019 EN

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

DRAFT REPORT on the establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 6. julij 2020

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

MINUTES - Thursday, 4 June 2020 EN

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–267 - Osnutek poročila Akt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 2. julij 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 29. junij 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Mnenje o predlogu spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 – Nadaljevanje podpore beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ZAPISNIK - Četrtek, 23. april 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–116 - Osnutek mnenja Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 23. junij 2020

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o izvajanju uredbe Dublin III

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

PREDLOGI SPREMEMB 1–286 - Osnutek poročila Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

ZAPISNIK - Torek, 12. maj 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o izvajanju direktive o vračanju

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 15. junij 2020

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni uporabi v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

OSNUTEK MNENJA o umetni inteligenci: vprašanja o tolmačenju in uporabi mednarodnega prava v primerih, ki se nanašajo na EU na področju civilne in vojaške uporabe ter državnih organov zunaj področja uporabe kazenskega pravosodja

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ZAPISNIK - Četrtek, 7. maj 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 11. junij 2020

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–254 - Osnutek poročila Ugotovitev očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PREDLOGI SPREMEMB 1 - 90 - Osnutek poročila priporočilo za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in organi Nove Zelandije, pristojnimi za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 4. junij 2020

28-05-2020 LIBE_OJ(2020)06-04_1 PE652.515v01-00 LIBE

MNENJE o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

PREDLOGI SPREMEMB 1 - 94 - Osnutek mnenja Strategija EU za enakost spolov

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

PREDLOGI SPREMEMB 1–69 - Osnutek mnenja Umetna inteligenca v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

PREDLOGI SPREMEMB 1–95 - Osnutek mnenja Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

ZAPISNIK - Ponedeljek, 27. januar 2020 - Torek, 28. januar 2020

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 25. maj 2020

19-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-25_1 PE652.394v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četrtek, 2. april 2020

18-05-2020 LIBE_PV(2020)04-02-1 PE650.397v01-00 LIBE

OSNUTEK MNENJA s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

18-05-2020 LIBE_PA(2020)652296 PE652.296v01-00 LIBE
Assita KANKO

OSNUTEK POROČILA o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov: boj proti predsodkom zoper ljudi romskega porekla v Evropi

14-05-2020 LIBE_PR(2020)650654 PE650.654v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

OSNUTEK POROČILA o krepitvi medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform

14-05-2020 LIBE_PR(2020)652307 PE652.307v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

PREDLOGI SPREMEMB 1–32 - Osnutek mnenja Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

14-05-2020 LIBE_AM(2020)652317 PE652.317v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

OSNUTEK VMESNEGA POROČILA o predlogu sklepa Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski

13-05-2020 LIBE_PR(2020)650665 PE650.665v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ZAPISNIK - Ponedeljek, 27. april 2020

12-05-2020 LIBE_PV(2020)04-27-1 PE652.269v01-00 LIBE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 18. maj 2020

11-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-18_1 PE652.266v01-00 LIBE

OSNUTEK MNENJA o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

07-05-2020 LIBE_PA(2020)650591 PE650.591v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 12. maj 2020

06-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-12_1 PE650.677v01-00 LIBE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 7. maj 2020

30-04-2020 LIBE_OJ(2020)05-07_1 PE650.619v01-00 LIBE

OSNUTEK PRIPOROČILA ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 o statistiki Skupnosti o migracijah in mednarodni zaščiti

29-04-2020 LIBE_PR(2020)650522 PE650.522v02-00 LIBE
Jan-Christoph OETJEN

OSNUTEK POROČILA o aktu o digitalnih storitvah in vprašanjih, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic

27-04-2020 LIBE_PR(2020)650509 PE650.509v01-00 LIBE
Kris PEETERS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 27. april 2020

23-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-27_1 PE650.532v01-00 LIBE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 23. april 2020

17-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-23_1 PE650.493v01-00 LIBE

OSNUTEK MNENJA o umetni inteligenci v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju

16-04-2020 LIBE_PA(2020)650370 PE650.370v02-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 15. april 2020

14-04-2020 CJ12_OJ(2020)04-15_1 PE650.435v01-00 ECON LIBE

OSNUTEK POROČILA o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu

06-04-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

OSNUTEK MNENJA o Aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

06-04-2020 LIBE_PA(2020)650375 PE650.375v01-00 LIBE
Paul TANG

OSNUTEK POROČILA o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Nove Zelandije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu

02-04-2020 LIBE_PR(2020)650351 PE650.351v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

OSNUTEK MNENJA o strategiji EU za enakost spolov

27-03-2020 LIBE_PA(2020)648624 PE648.624v01-00 LIBE
Evin INCIR

Mnenje o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija

27-03-2020 LIBE_AL(2020)648629 PE648.629v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 2. april 2020

27-03-2020 LIBE_OJ(2020)04-02_1 PE648.639v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 326–606 - Osnutek poročila o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letih 2018–2019

12-03-2020 LIBE_AM(2020)648415 PE648.415v03-00 LIBE
Clare DALY

ZAPISNIK - Ponedeljek, 25. november 2019

11-03-2020 LIBE_PV(2019)11-25-1 PE644.825v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 20. januar 2020 - Torek, 21. januar 2020

11-03-2020 LIBE_PV(2020)01-20-1 PE646.883v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Sreda, 19. februar 2020 - Četrtek, 20. februar 2020

10-03-2020 LIBE_PV(2020)02-19-1 PE648.369v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–325 - Osnutek poročila o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019

03-03-2020 LIBE_AM(2020)648414 PE648.414v02-00 LIBE
Clare DALY

ZAPISNIK - Ponedeljek, 2. december 2019 - Torek, 3. december 2019

02-03-2020 LIBE_PV(2019)12-02-1 PE644.868v02-00 LIBE

ZAPISNIK - Četrtek, 9. januar 2020

26-02-2020 LIBE_PV(2020)01-09-1 PE645.117v03-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev)

21-02-2020 LIBE_PR(2020)648370 PE648.370v01-00 LIBE
Tineke STRIK

AMENDMENTS 1 - 2 - Draft report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the United Kingdom EN

20-02-2020 LIBE_AM(2020)647131 PE647.131v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 19. februar 2020

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četrtek, 6. februar 2020

17-02-2020 LIBE_PV(2020)02-06-1 PE647.062v01-00 LIBE

PREDLOGI SPREMEMB 1–2 - Osnutek priporočila o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

12-02-2020 LIBE_AM(2020)647140 PE647.140v01-00 LIBE
Petar VITANOV

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 20. februar 2020

11-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-20_1 PE647.039v01-00 LIBE

OSNUTEK POROČILA o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00 LIBE
Clare DALY

ZAPISNIK - Ponedeljek, 9. december 2019

31-01-2020 LIBE_PV(2019)12-09-1 PE644.940v01-00 LIBE

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018

30-01-2020 LIBE_AD(2020)643088 PE643.088v04-00 LIBE
Roberta METSOLA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 6. februar 2020

30-01-2020 LIBE_OJ(2020)02-06_1 PE646.980v01-00 LIBE