Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

Opinion on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for the shipbuilding ancillary sectors in Galicia EN

21-09-2020 REGI_AL(2020)657432 PE657.432v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PREDLOGI SPREMEMB 1–247 - Osnutek mnenja Vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost

11-09-2020 REGI_AM(2020)655985 PE655.985v02-00 REGI
Corina CREȚU

MNENJE o novi industrijski strategiji za Evropo

09-09-2020 REGI_AD(2020)652349 PE652.349v02-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 7. september 2020

07-09-2020 REGI_OJ(2020)09-07_1 PE657.151v01-00 REGI

PREDLOGI SPREMEMB 1–55 - Osnutek mnenja Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

01-09-2020 REGI_AM(2020)657144 PE657.144v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

PREDLOGI SPREMEMB 1–115 - Osnutek mnenja Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

31-08-2020 REGI_AM(2020)655979 PE655.979v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Gvadelupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu

26-08-2020 REGI_PR(2020)655900 PE655.900v01-00 REGI
Younous OMARJEE

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o davku AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih

26-08-2020 REGI_PR(2020)655929 PE655.929v01-00 REGI
Younous OMARJEE

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o spremembi obdobja uporabe Sklepa št. 940/2014/EU o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah

26-08-2020 REGI_PR(2020)655930 PE655.930v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PREDLOGI SPREMEMB 36–257 - Osnutek poročila Uredba o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 16. julij 2020

16-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_2 PE655.621v01-00 REGI

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-1 PE657.327v01-00 REGI

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-2 PE657.328v01-00 REGI

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 16. julij 2020

09-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_1 PE655.620v01-00 REGI

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporablja nižje trošarinske stopnje za nekatere alkoholne proizvode, proizvedene v avtonomnih regijah Madeira in Azori

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 6. julij 2020

06-07-2020 REGI_OJ(2020)07-06_1 PE654.001v01-00 REGI

ZAPISNIK - Ponedeljek, 6. julij 2020

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Constanze KREHL Andrey NOVAKOV

PREDLOGI SPREMEMB 1–125 - Osnutek mnenja Nova industrijska strategija za Evropo

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

OSNUTEK MNENJA o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021 – oddelek III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 8. junij 2020

08-06-2020 REGI_OJ(2020)06-08_1 PE652.606v01-00 REGI

PREDLOGI SPREMEMB 23–342 - Osnutek mnenja Vzpostavitev okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in sprememba Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 8. junij 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

PREDLOGI SPREMEMB 1–109 - Osnutek mnenja Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PREDLOGI SPREMEMB 45–256 - Osnutek poročila Ustanovitev Sklada za pravični prehod

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

PREDLOGI SPREMEMB 257–598 - Osnutek poročila Ustanovitev Sklada za pravični prehod

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

PREDLOGI SPREMEMB 599–884 - Osnutek poročila Ustanovitev Sklada za pravični prehod

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

PREDLOGI SPREMEMB 885–936 - Osnutek poročila Ustanovitev Sklada za pravični prehod

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

OSNUTEK MNENJA o novi industrijski strategiji za Evropo

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

MNENJE o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 12. maj 2020

12-05-2020 REGI_OJ(2020)05-12_1 PE650.670v01-00 REGI

ZAPISNIK - Torek, 12. maj 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Mnenje o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 20. april 2020

20-04-2020 REGI_OJ(2020)04-20_1 PE650.492v02-00 REGI

ZAPISNIK - Ponedeljek, 20. april 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

PREDLOGI SPREMEMB 1–41 - Osnutek mnenja Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 8. april 2020

08-04-2020 REGI_OJ(2020)04-08_1 PE650.400v01-00 REGI

ZAPISNIK - Sreda, 8. april 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

OSNUTEK MNENJA o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Mnenje o predlogu resolucije o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

PREDLOGI SPREMEMB 16–219 - Osnutek mnenja Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

ZAPISNIK - Sreda, 19. februar 2020 - Četrtek, 20. februar 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 13. februar 2020

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00 REGI

ZAPISNIK - Četrtek, 13. februar 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

PREDLOGI SPREMEMB 1–124 - Osnutek mnenja Evropski semestr za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

ZAPISNIK - Ponedeljek, 20. januar 2020 - Torek, 21. januar 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI

OSNUTEK MNENJA o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00 REGI
Francesca DONATO

PREDLOGI SPREMEMB 1–42 - Osnutek mnenja Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropska komisija

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

ZAPISNIK - Sreda, 4. december 2019 - Četrtek, 5. december 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00 REGI

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 4. november 2019 - Torek, 5. november 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00 REGI

ZAPISNIK - Ponedeljek, 21. oktober 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00 REGI

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

PREDLOGI SPREMEMB 1–87 - Osnutek poročila Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00 REGI
Younous OMARJEE