Please fill this field

Misije

Odbor se lahko odloči, da napoti misijo v državo članico, državo izven EU ali se udeleži mednarodnih konferenc. Misije potekajo v okviru izvajanja pooblastil, ki jih ima odbor, udeleži pa se jih lahko omejeno število članov odbora. Odbor lahko za največ tri dni pošlje tudi tričlansko delegacijo na obisk agencij, za katere je pristojen. Na tej strani boste našli vse razpoložljive informacije o posebnih misijah.