Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

Mnenje o predlogu resolucije, ki ga v skladu s členom 143 Poslovnika vlaga Younous Omarjee o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite – (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019

27-01-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00
REGI

Josianne CUTAJAR

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 20. januar 2020 - Torek, 21. januar 2020

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

  MINUTES - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00
REGI

 

OSNUTEK MNENJA o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-01-2020

PREDLOGI SPREMEMB 1–42 - Osnutek mnenja Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropska komisija

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 4. december 2019 - Četrtek, 5. december 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

ZAPISNIK - Sreda, 4. december 2019 - Četrtek, 5. december 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00
REGI

 

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-12-2019