Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

2020/0006(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
REGI

Pristojni odbor

Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora

2019/0183(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

Pristojni odbor

Imenovanje člana Evropske komisije - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Nezakonodajni postopki
REGI

Pristojni odbor

Poročilo o predlaganem mandatu za pogajanja z Združenim kraljestvom

2020/2023(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
REGI

Za mnenje

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

2019/2213(BUD) Proračunski postopek
REGI

Za mnenje

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2020

2019/2211(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
REGI

Francesca DONATO [ID]

Za mnenje

Okrepitev ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov

2019/2156(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
REGI

Za mnenje

Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021

2019/0254(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
REGI

Herbert DORFMANN [PPE]

Za mnenje

Uvedba omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranje podatkov in nadzorni ukrepi v Baltskem morju ter Uredba (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja

2019/0246(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
REGI

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Okvir za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje

2019/0161(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
REGI

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja