Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  REPORT on competition policy – annual report 2019

26-02-2020 A9-0022/2020 PE641.227v03-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

  REPORT on Banking Union – annual report 2019

26-02-2020 A9-0026/2020 PE643.187v02-00
ECON

Pedro MARQUES

POROČILO o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

POROČILO o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

PRED. SPREM.

POROČILO o predlogu za imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

POROČILO o predlogu za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI