Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

Economic Dialogue with the Commission on the 2020 Draft Budgetary Plans
23-01-2020 Poglobljena analiza

Economic Dialogue with the European Commission on the 2020 European Semester Cycle
23-01-2020 Poglobljena analiza

Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council (ECOFIN)
20-01-2020 Briefing

The role of national fiscal bodies - State of play (January 2020)
16-01-2020 Študija

Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure: State of play - January 2020
16-01-2020 Poglobljena analiza

Implementation of the Stability and Growth Pact - January 2020
16-01-2020 Poglobljena analiza

The mental health of workers in the digital age
15-01-2020 Briefing

EU Own Resources
15-01-2020 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020
13-01-2020 Na kratko

Country specific recommendations in education policies 2011-2020
19-12-2019 Briefing

Drugi viri

Delavnice

Na delavnicah lahko poslanci strokovnjakom postavljajo vprašanja, povezana s parlamentarnim delom ali aktualnim dogajanjem, in z njimi izmenjujejo mnenja.

Preglednice dejstev

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.