Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

AFCO Chair Tajani AFCO Chair Tajani
AFCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Välkommen till webbsidorna för utskottet för konstitutionella frågor (AFCO), vilket har ansvar för den europeiska integrationsprocessens institutionella aspekter, särskilt genomförandet av fördragen och, om nödvändigt, ändring av dessa. Utskottet är även ansvarigt utskott för frågor gällande Europaparlamentets arbetsordning.

Frågor som gäller de beslutsfattande institutionerna och beslutsmekanismerna upplevs ofta som alltför abstrakta, men är avgörande för att unionen ska kunna uppnå de politiska mål som medborgarna önskar. Under denna valperiod kommer vårt utskott att ägna sig åt att göra EU effektivare samt mer demokratiskt och transparent, och att föra unionen närmare medborgarna.

Bland annat kommer vi att kämpa för att befästa Europaparlaments initiativrätt på lagstiftningsområdet och för att garantera verkliga befogenheter för dess undersökningskommittéer. Vi kommer även att ägna oss åt frågor såsom den europeiska vallagen, stadgorna för de europeiska politiska partierna, det europeiska medborgarinitiativet och registret över lobbyister.

Ett annat mycket viktigt ämne är Storbritanniens utträde ur EU. AFCO-utskottet ska verka för att garantera hela unionens intressen och se till att rättigheterna skyddas för alla EU-medborgare bosatta i Storbritannien och alla brittiska medborgare bosatta i EU.

Antonio Tajani