Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on amendments to the Rules of Procedure in order to ensure the functioning of Parliament in extraordinary circumstances EN

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

DRAFT OPINION on the establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

DRAFT OPINION Draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utvärdering av valet till Europaparlamentet

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationen till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

MINUTES - Monday, 8 June 2020 EN

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

YTTRANDE över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion Public Access to Documents (Rule 122(7)) – Annual report for the years 2016-2018 EN

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

MINUTES - Tuesday, 26 May 2020 EN

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 85 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Yttrande över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Riktlinjer för hantering av begäranden från en grupp av medborgare (för kontroll av huruvida europeiska politiska partier eller stiftelser respekterar unionens grundläggande värden)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 122.7 i arbetsordningen) – årsrapport för 2016–2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

AMENDMENTS 1 - 24 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Onsdagen den 19 februari 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Tisdagen den 28 januari 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Torsdagen den 23 januari 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

PROTOKOLL - Måndagen den 9 december 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Onsdagen den 4 december 2019

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

YTTRANDE över genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROTOKOLL - Måndagen den 25 november 2019

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council EN

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Yttrande över Europeiska ombudsmannens verksamhet – årsrapport 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

PROTOKOLL - Tisdagen den 12 november 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00 AFCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00 AFCO
Pascal DURAND

PROTOKOLL - Måndagen den 21 oktober 2019

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Tisdagen den 8 oktober 2019

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00 AFCO

PROTOKOLL - Onsdagen den 25 september 2019

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00 AFCO

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

04-09-2019 AFCO_AD(2019)639807 PE639.807v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Tisdagen den 3 september 2019

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00 AFCO

BUDGETÄNDRINGSFÖRSLAG Budget 2020

30-08-2019 AFCO_AB(2019)640653 PE640.653v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

10-07-2019 AFCO_PV(2019)07-10-1 PE639.780v01-00 AFCO