Please fill this field

Andra evenemang

Alla andra offentliga evenemang som organiseras i samband med utskottets verksamhet och där externa talare framträder.

AFCO

During the AFCO meeting of 28 January, Election-Watch.EU presented their Assessment Mission Final Report on the European elections of 2019.