Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

David McAllister David McAllister
AFET Committee Chair © European Union 2019 - EP
Välkommen till Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor (AFET).

I en tid med allt större utmaningar, men även möjligheter, utanför Europeiska unionens gränser är vårt utskotts 71 ledamöter med och formar EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. AFET-utskottet granskar hur politiken genomförs och hur EU:s pengar för yttre åtgärder spenderas runt om i världen. EU kan inte skriva under några internationella avtal utan vårt godkännande.

Utskottet för utrikesfrågor försöker se till att demokrati, rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter garanteras i avtalen mellan EU och andra länder. Vi kommer att fortsätta driva på för multilateralism och en regelbaserad internationell ordning och stå upp för öppenhet och rättvisa och för nödvändiga reformer runt om i världen. Ett starkt EU på utrikesområdet behövs för demokrati, välstånd och säkerhet i vår egen världsdel.

Kolla gärna igenom nyheterna och meddelandena på den här sidan, ta reda på vad vi arbetar med just nu och se våra sammanträden direkt på nätet.

David McAllister
Kontakter