Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 19 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 15 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till yttrande Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till yttrande Ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 61 - Förslag till yttrande Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 41 - Förslag till yttrande Avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 62 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

19-09-2019 AFET_AM(2019)641095 PE641.095v02-00
AFET

Michael GAHLER

BUDGETÄNDRINGSFÖRSLAG Budget 2020

28-08-2019 AFET_AB(2019)640641 PE640.641v01-00
AFET

Michael GAHLER