Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av granskningsprocessen 2020 för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2020

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport

21-10-2019 AFET_PR(2019)641445 PE641.445v02-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-11-2019

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport

17-10-2019 AFET_PR(2019)641442 PE641.442v02-00
AFET

David McALLISTER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-11-2019

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2018

30-09-2019 AFET_PR(2019)641241 PE641.241v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-10-2019