Please fill this field

Utfrågningar

Ett utskott får anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program och inlägg från talare.

AFET

On 6 July, the Committee on Foreign Affairs will hold an online hearing on the geopolitical implications of the COVID-19 crisis. The pandemic has had profound geopolitical consequences that inevitably affect key aspects of EU foreign policy, including relations with major global powers, humanitarian aid, development and peacekeeping, and the fight against disinformation and cyber-attacks.

AFET

On Tuesday 21 January 2020, The Committee on Foreign Affairs (AFET) will hold a public hearing on the Eastern Partnership - vision of development after 2020.

AFET LIBE

On Monday 18 March 2019, the Committees on Foreign Affairs (AFET), and Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing on the rule of law in the accession process.