Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2018

11-12-2019 A9-0051/2019 PE641.241v03-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

BETÄNKANDE om genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN