Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 21 januari 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av granskningsprocessen 2020 för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-02-2020

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 9 januari 2020

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

PROTOKOLL - Måndagen den 25 november 2019

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 19 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS