Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-02-2020

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 19 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 15 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

PROTOKOLL - Onsdagen den 6 november 2019 - Torsdagen den 7 november 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till yttrande Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till yttrande Ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

PROTOKOLL - Måndagen den 14 oktober 2019

25-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v02-00
AFET

 

PROTOKOLL - Måndagen den 30 september 2019 - Tisdagen den 1 oktober 2019

18-11-2019 AFET_PV(2019)09-30-1 PE643.164v01-00
AFET

 

  MINUTES - Monday, 18 November 2019

18-11-2019 AFET_PV(2019)11-18-1 PE644.749v01-00
AFET