Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

28-11-2019 AFET_OJ(2019)12-04_1 PE644.815v01-00
AFET

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till yttrande Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till yttrande Ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

PROTOKOLL - Måndagen den 14 oktober 2019

25-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v02-00
AFET

 

PROTOKOLL - Måndagen den 30 september 2019 - Tisdagen den 1 oktober 2019

18-11-2019 AFET_PV(2019)09-30-1 PE643.164v01-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 november 2019

18-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v02-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

14-11-2019 AFET_PA(2019)643159 PE643.159v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 61 - Förslag till yttrande Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 41 - Förslag till yttrande Avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA