Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Chile: the government struggles to implement its reform programme
25-04-2019 Studie

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 Kort sammanfattning

Challenges presented by migration and refugees from a Euro-Mediterranean perspective
25-01-2019 Studie

The Scope and Mandate of EU Special Representatives (EUSRs)
24-01-2019 Studie

EP democracy support activities and their follow-up, and prospects for the future
18-01-2019 Studie

Workshop: The European Parliament and the new external financing instruments
05-11-2018 Djupanalys

Consequences of US trade policy on EU-US trade relations and the global trading system
17-10-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 Kort sammanfattning

The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective
19-09-2018 Studie