Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Betänkande om det föreslagna mandatet för förhandlingar med Förenade kungariket

2020/2023(INI) Förfarande för initiativbetänkande
INTA AFET

ansvarigt utskott

Årsrapport om vapenexport

2020/2003(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn

2020/2002(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Javier NART [Renew]

ansvarigt utskott

Utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning

2020/2001(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Sven MIKSER [S&D]

ansvarigt utskott

Rekommendation till den höga representanten och rådet enligt artikel 118 om förberedelsen av granskningsprocessen 2020 för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning

2020/2004(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Sven MIKSER [S&D]

ansvarigt utskott

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020

2019/2210(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Tonino PICULA [S&D]

ansvarigt utskott

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020

2019/2209(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

ansvarigt utskott

Den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina

2019/2202(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Michael GAHLER [PPE]

ansvarigt utskott

Den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Moldavien

2019/2201(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

ansvarigt utskott

Den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Georgien

2019/2200(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Sven MIKSER [S&D]

ansvarigt utskott