Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Turkiet - årlig lägesrapport för 2019

2019/2176(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

ansvarigt utskott

Serbien - årlig lägesrapport för 2019

2019/2175(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

ansvarigt utskott

Nordmakedonien - årlig lägesrapport för 2019

2019/2174(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

ansvarigt utskott

Montenegro – Årlig framstegsrapport 2019

2019/2173(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Tonino PICULA [S&D]

ansvarigt utskott

Kosovo - årlig lägesrapport för 2019

2019/2172(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Bosnien och Hercegovina - årlig lägesrapport för 2019

2019/2171(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

ansvarigt utskott

Albanien – Årlig framstegsrapport 2019

2019/2170(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

ansvarigt utskott

Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport

2019/2136(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

David McALLISTER [PPE]

ansvarigt utskott

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018

2019/2135(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

ansvarigt utskott

Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2018

2019/2125(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

ansvarigt utskott