Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

  Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

08-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

  MINUTES - Tuesday, 5 November 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI

 

PROTOKOLL - Måndagen den 18 november 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00
AGRI

 

  AMENDMENTS 1 - 129 - Draft opinion Competition policy - annual report 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

  AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-12-2019