Välkomsthälsning

© European Parliament
Välkommen till webbplatsen för utskottet för regional utveckling (REGI), som jag är ordförande för.

I Europaparlamentet är REGI-utskottet ansvarigt för unionens regional- och sammanhållningspolitik, i enlighet med fördragen. Utskottet har 43 ledamöter. Med stöd av sina fyra vice ordföranden ansvarar ordföranden för alla delar av utskottets arbete.

Utskottet har ett nära samarbete med rådet, kommissionen, regionkommittén, interregionala samarbetsorganisationer och lokala och regionala myndigheter för att utforma lagstiftningsramen för regional utveckling och sammanhållningspolitik, inklusive en politik för städerna. Sammanhållningsfinansiering är ett kraftfullt verktyg som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Europa. Det kommer att vara ett av de viktigaste sätten för unionen och medlemsstaterna att återuppliva den europeiska ekonomin under perioden 2014–2020 och därefter. Det är därför viktigt att parlamentet både ger sitt stöd till, och granskar, genomförandet av sammanhållningspolitiken och dess övergripande effekter.

Städerna spelar en tydligt fastställd roll inom sammanhållningspolitiken för att skapa tillväxt och sysselsättning. Detta innebär att det även behövs beslut på europeisk nivå inom stadspolitiken, vilket också är rimligt då sammanhållningspolitiken är ett av de viktigaste verktygen för att öka de europeiska städernas konkurrenskraft.

Slutligen är det viktigt att öka synergieffekterna och komplementariteten mellan regionalpolitiken och unionens övriga politik, för att på så sätt kunna se till att offentliga medel investeras så effektivt som möjligt.

Vår webbplats uppdateras regelbundet och ger information som hjälper dig att följa vårt arbete. Här finns dagordningar för möten, direktsändningar på nätet, alla förslag till betänkanden och yttranden samt ändringsförslag till dessa, och mycket mer. Jag hoppas att du kommer att ha nytta av sidan.Iskra Mihaylova
Ordförande för utskottet för regional utveckling