Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för internationell handel

20-01-2020

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

20-01-2020

15:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

14:30

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för transport och turism

20-01-2020

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

09:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

14:30

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

17:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Samordnare

+ SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

Utskottet för regional utveckling

20-01-2020

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

Fiskeriutskottet

20-01-2020

15:00

Brussels : PHS - P5B001

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

09:00

Brussels : PHS - P5B001

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

14:30

Brussels : PHS - P5B001

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

20-01-2020

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för framställningar

20-01-2020

15:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

09:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

14:30

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för utrikesfrågor

20-01-2020

16:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

Budgetkontrollutskottet

21-01-2020

09:00

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

14:30

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

21-01-2020

09:00

Brussels : ASP - A1G-1

+ Skuggföredragande

+ KATEŘINA KONEČNÁS YTTRANDE ÖVER 'FÖRORDNING OM RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR TÅGRESENÄRER (OMARBETNING)'