Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

18-11-2019

14:30

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för utrikesfrågor

18-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

Budgetkontrollutskottet

18-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

18-11-2019

18:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Samordnare

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

18-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

18-11-2019

15:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

Budgetkontrollutskottet

19-11-2019

11:30

Luxembourg : SCH - L6A100

+ Extra sammanträde

+ FÖRBEREDANDE BRIEFING INFÖR DET ÅRLIGA MÖTET MED REVISIONSRÄTTEN

Underutskottet för mänskliga rättigheter

20-11-2019

14:30

Brussels : PHS - PHSHEM

+ Extra sammanträde

+ KONFERENS PÅ HÖG NIVÅ OM TRETTIOÅRSDAGEN AV KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

21-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-11-2019

14:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för utrikesfrågor

25-11-2019

19:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ Extra sammanträde

+ AFET/DEVE/DROI - GEMENSAMT UTSKOTTSMÖTE MED 2018 ÅRS SACHAROVPRISTAGARE OLEG SENTSOV

Utskottet för internationell handel

25-11-2019

19:00

Strasbourg : LOW - S1.5

+ Extra sammanträde

+ OMRÖSTNING - GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSEN OM TULLKVOTER FÖR IMPORT AV AMERIKANSKT NÖTKÖTT AV HÖG KVALITET