Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

22-01-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

22-01-2020

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

23-01-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

23-01-2020

14:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

28-01-2020

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

28-01-2020

14:30

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

17-02-2020

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

20-02-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

20-02-2020

14:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

16-03-2020

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

17-03-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

17-03-2020

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde