Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Underutskottet för säkerhet och försvar

22-01-2020

09:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

22-01-2020

11:30

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ Samordnare

22-01-2020

14:30

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

23-01-2020

09:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

Underutskottet för säkerhet och försvar

17-02-2020

15:00

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

18-02-2020

09:00

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

18-02-2020

14:30

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

Underutskottet för säkerhet och försvar

18-03-2020

09:00

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

18-03-2020

14:30

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

19-03-2020

09:00

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde