Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
CONT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Hjärtligt välkommen till budgetkontrollutskottet! I juli 2019 valdes jag till ordförande för detta utskott, där jag tillsammans med 29 kollegor från totalt 16 länder kommer att arbeta för en effektiv kontroll av EU:s budget.

Vi kontrollerar och följer upp att budgetmedlen (ca 166 miljarder euro 2019) används på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Förvaltningen av budgeten sköts huvudsakligen av Europeiska kommissionen, som fördelar största delen av medlen. Ca 80 % av de ekonomiska resurserna går till våra medlemsstater, ca 13 % investeras i övriga världen och ca 7 % används till förvaltningskostnader.

Budgetkontrollutskottet får stöd i sitt arbete av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg, och till vårt ansvarsområde hör även Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska investeringsbanken (EIB). Vi är inblandade i allt lagstiftningsarbete där det finns frågor som rör en korrekt förvaltning av EU:s budget och EU:s ekonomiska intressen. Dessutom förespråkar vi en stark europeisk åklagarmyndighet.

Håll koll på siffrorna, för även du har ögonen på dig – god ekonomisk förvaltning leder till säkerhet, förtroende och tillförlitlighet.

Med vänliga hälsningar Monika Hohlmeier
Kontakter