Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Thursday, 1 October 2020 EN

23-09-2020 ENVI_OJ(2020)10-01_2 PE657.485v01-00 CONT ENVI

DRAFT OPINION on the proposal for a European Parliament and Council regulation establishing a Recovery and Resilience Facility EN

10-09-2020 CONT_PA(2020)655861 PE655.861v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 14 - Förslag till betänkande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

10-09-2020 CONT_AM(2020)657304 PE657.304v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 16 - Förslag till betänkande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

10-09-2020 CONT_AM(2020)657305 PE657.305v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel

12-08-2020 CONT_AL(2020)655894 PE655.894v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

PROTOKOLL - Måndagen den 6 juli 2020

23-07-2020 CONT_PV(2020)07-06-1 PE655.661v01-00 CONT

PROTOKOLL - Torsdagen den 25 juni 2020

20-07-2020 CONT_PV(2020)06-25-1 PE655.693v01-00 CONT

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

10-07-2020 CONT_PR(2020)653766 PE653.766v02-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

07-07-2020 CONT_PR(2020)653749 PE653.749v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PROTOKOLL - Torsdagen den 7 maj 2020

18-06-2020 CONT_PV(2020)05-07-1 PE652.468v01-00 CONT

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 maj 2020 - Fredagen den 29 maj 2020

17-06-2020 CONT_PV(2020)05-28-1 PE652.589v01-00 CONT

PROTOKOLL - Torsdagen den 11 juni 2020

17-06-2020 CONT_PV(2020)06-11-1 PE653.776v01-00 CONT

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 13/2019 (ansvarsfrihet 2019): EU-institutionernas etiska ramar: det finns utrymme för förbättringar

16-06-2020 CONT_DT(2020)652617 PE652.617v01-00 CONT
Maria GRAPINI

PROTOKOLL - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

26-05-2020 CONT_PV(2020)02-19-1 PE650.526v01-00 CONT

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten

26-05-2020 CONT_PR(2020)652386 PE652.386v01-00 CONT
Mikuláš PEKSA

PROTOKOLL - Tisdagen den 21 januari 2020

15-05-2020 CONT_PV(2020)01-21-1 PE646.893v01-00 CONT

Bidrag från budgetkontrollutskottet avseende rekommendationerna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

11-05-2020 CONT_AL(2020)650377 PE650.377v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

PROTOKOLL - Tisdagen den 28 januari 2020

23-04-2020 CONT_PV(2020)01-28-1 PE647.139v01-00 CONT

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 25/2019 (ansvarsfrihet 2019): Uppgiftskvalitet vid budgetstöd: brister i några indikatorer och i kontrollen inför utbetalning av rörliga delbetalningar

15-04-2020 CONT_DT(2020)646904 PE646.904v01-00 CONT
Lefteris CHRISTOFOROU

Yttrande över riktlinjerna för budgetförfarandet för 2021 – avsnitt III

27-03-2020 CONT_AL(2020)648626 PE648.626v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

PROTOKOLL - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

26-03-2020 CONT_PV(2019)12-04-1 PE648.460v02-00 CONT

PROTOKOLL - Måndagen den 11 november 2019 - Tisdagen den 12 november 2019

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-11-1 PE644.742v01-00 CONT

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 november 2019

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-28-1 PE644.861v01-00 CONT

ÄNDRINGSFÖRSLAG - Protection of the European Union's financial interests - combating fraud - annual report 2018

10-03-2020 CONT_AM(2020)648436 PE648.436v02-00 CONT
Joachim KUHS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 114 - Förslag till betänkande Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018

03-03-2020 CONT_AM(2020)648435 PE648.435v01-00 CONT
Bas EICKHOUT