Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 6 - 21 - Förslag till yttrande Ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00
DEVE

Lukas MANDL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 8 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00
DEVE

Charles GOERENS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 14 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00
DEVE

Charles GOERENS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till yttrande Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

28-11-2019 DEVE_AM(2019)644765 PE644.765v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 23 - Förslag till yttrande Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

19-11-2019 DEVE_AM(2019)643220 PE643.220v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 21 - Förslag till yttrande Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

18-11-2019 DEVE_AM(2019)643222 PE643.222v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 3 - Förslag till yttrande Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641396 PE641.396v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 3 - Förslag till yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641397 PE641.397v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 47 - Utkast till förslag till resolution om de pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641398 PE641.398v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 5 - Utkast till fråga till rådet för muntligt besvarande De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641421 PE641.421v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ