Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 12 December 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 9 december 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 12 december 2019

04-12-2019 ECON_OJ(2019)12-12_1 PE644.875v01-00
ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019

04-12-2019 EMPL_OJ(2019)12-04_1 PE644.747v01-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 9 december 2019

03-12-2019 LIBE_OJ(2019)12-09_1 PE644.858v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 december 2019 - Tisdagen den 3 december 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 december 2019 - Tisdagen den 3 december 2019

02-12-2019 ENVI_OJ(2019)12-02_1 PE644.809v02-00
ENVI