Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Vissa dokument är kanske inte tillgängliga ännu och visas därför inte på den här sidan.

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 24 September 2019

24-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-24_1 PE641.147v01-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 19 september 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 16 September 2019

12-09-2019 ECON_OJ(2019)09-16_1 PE641.145v01-00
ECON

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 19 September 2019

11-09-2019 JURI_OJ(2019)09-19_1 PE641.137v01-00
JURI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 16 september 2019

10-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-16_1 PE641.129v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 23 september 2019

09-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-23_1 PE641.118v01-00
FEMM

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 9 september 2019

09-09-2019 DROI_OJ(2019)09-09_1 PE640.642v02-00
DROI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 september 2019 - Torsdagen den 26 september 2019

06-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.098v01-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 12 september 2019

06-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-12_1 PE641.092v01-00
LIBE