Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 november 2019

12-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v01-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 12 november 2019

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 12 november 2019

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 14 november 2019

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 november 2019

11-11-2019 ECON_OJ(2019)11-18_2 PE643.139v01-00
ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 12 november 2019

11-11-2019 ITRE_OJ(2019)11-11_1 PE643.068v02-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 november 2019

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00
AGRI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 11 november 2019 - Tisdagen den 12 november 2019

11-11-2019 DROI_OJ(2019)11-11_1 PE643.038v02-00
DROI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 12 november 2019

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG