Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

09-12-2019 LIBE_PR(2019)643227 PE643.227v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639854 PE639.854v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639856 PE639.856v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639857 PE639.857v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Railways for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639858 PE639.858v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639859 PE639.859v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639865 PE639.865v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute of Innovation and Technology for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639871 PE639.871v01-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639875 PE639.875v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639878 PE639.878v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2020