Ledamöter

Maria ARENA
 • Maria ARENA Ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Belgien
 
Hannah NEUMANN
 • Hannah NEUMANN Vice ordförande
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Tyskland
 
Raphaël GLUCKSMANN
 • Raphaël GLUCKSMANN Vice ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Frankrike
 
Lars Patrick BERG
 
Andrea COZZOLINO
 • Andrea COZZOLINO Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Italien
 
Ryszard CZARNECKI
 
Peter van DALEN
 • Peter van DALEN Ledamot
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Nederländerna
 
Filip DE MAN
 • Filip DE MAN Ledamot
 • Gruppen Identitet och demokrati
 • Belgien
 
Kinga GÁL
 • Kinga GÁL Ledamot
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Ungern
 
Charles GOERENS