Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 22 June 2020 - Thursday, 25 June 2020 EN

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-22-1 PE654.022v01-00 ECON

MINUTES - Monday, 29 June 2020 - Thursday, 2 July 2020 EN

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v01-00 ECON

DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

18-09-2020 ECON_PR(2020)657375 PE657.375v01-00 ECON
Markus FERBER

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

16-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v02-00 ECON
Margarida MARQUES

DRAFT OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

11-09-2020 ECON_PA(2020)657256 PE657.256v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

MINUTES - Thursday, 28 May 2020 EN

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

PROTOKOLL - Onsdagen den 2 september 2020

08-09-2020 ECON_PV(2020)09-02-1 PE657.175v01-00 ECON

TLTRO III - Housing Finance EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657139 PE657.139v01-00 ECON
Markus FERBER

Appointment of the governor of the Bank of Portugal EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657160 PE657.160v01-00 ECON
Nuno MELO

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

04-09-2020 CJ16_PR(2020)655923 PE655.923v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 73 - 402 - Förslag till betänkande Inrättande av ett instrument för tekniskt stöd

03-09-2020 CJ16_AM(2020)657172 PE657.172v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 30 - 296 - Förslag till betänkande Lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

02-09-2020 CJ16_AM(2020)657150 PE657.150v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

01-09-2020 CJ16_PR(2020)655950 PE655.950v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Wirecard AG ownership control procedure EN

01-09-2020 ECON_QZ(2020)655958 PE655.958v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynskommitté för centrala motparter

28-08-2020 ECON_PR(2020)655965 PE655.965v01-00 ECON
Irene TINAGLI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av en oberoende ledamot i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynskommitté för centrala motparter

28-08-2020 ECON_PR(2020)655966 PE655.966v01-00 ECON
Irene TINAGLI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av en oberoende ledamot i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsynskommitté för centrala motparter

28-08-2020 ECON_PR(2020)655967 PE655.967v01-00 ECON
Irene TINAGLI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 57 - 255 - Förslag till betänkande Ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd

27-08-2020 CJ16_AM(2020)655933 PE655.933v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 60 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

26-08-2020 ECON_AM(2020)655919 PE655.919v01-00 ECON
Margarida MARQUES

The ECB's asset purchases and climate action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655858 PE655.858v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

The ECB's late action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655859 PE655.859v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

Deflationary Preassures and The ECB’s Strategic Review EN

23-07-2020 ECON_QZ(2020)655687 PE655.687v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 336 - Förslag till betänkande Den fortsatta utvecklingen av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta

16-07-2020 ECON_AM(2020)654028 PE654.028v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

PROTOKOLL - Måndagen den 13 juli 2020

15-07-2020 ECON_PV(2020)07-13-1 PE655.674v01-00 ECON

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 285 - Förslag till betänkande Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020

13-07-2020 ECON_AM(2020)655649 PE655.649v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654053 PE654.053v01-00 ECON
Brando BENIFEI

ECB supervision of Wirecard EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654054 PE654.054v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 365 - Förslag till betänkande Rättsakten om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader

08-07-2020 ECON_AM(2020)654084 PE654.084v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 572 - Förslag till betänkande Investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653972 PE653.972v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653973 PE653.973v01-00 ECON
Manon AUBRY

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten

25-06-2020 ECON_PR(2020)648505 PE648.505v01-00 ECON
Irene TINAGLI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

25-06-2020 ECON_PA(2020)653964 PE653.964v01-00 ECON
Margarida MARQUES

PROTOKOLL - Måndagen den 15 juni 2020

19-06-2020 ECON_PV(2020)06-15-1 PE653.838v02-00 ECON

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den fortsatta utvecklingen av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta

17-06-2020 ECON_PR(2020)648524 PE648.524v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Supplementary question about the distribution of dividends by Bankia on March 27, 2020 EN

16-06-2020 ECON_QZ(2020)653784 PE653.784v01-00 ECON
Clara PONSATÍ OBIOLS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den ekonomiska politiken i euroområdet 2020

15-06-2020 ECON_PR(2020)652447 PE652.447v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

09-06-2020 ECON_PR(2020)652577 PE652.577v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

09-06-2020 ECON_PR(2020)652578 PE652.578v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

PROTOKOLL - Måndagen den 8 juni 2020 - Tisdagen den 9 juni 2020

08-06-2020 ECON_PV(2020)06-08-1 PE653.893v01-00 ECON

UTKAST TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader

04-06-2020 ECON_PR(2020)650539 PE650.539v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

PROTOKOLL - Måndagen den 27 april 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)04-27-1 PE650.584v01-00 ECON

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652427 PE652.427v01-00 ECON
Marco ZANNI

Perguntas escritas ao BCE e ao CUR em 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652431 PE652.431v01-00 ECON
Nuno MELO

PROTOKOLL - Måndagen den 25 maj 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-25-1 PE652.461v01-00 ECON

PROTOKOLL - Torsdagen den 7 maj 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-07-1 PE652.498v01-00 ECON

ECB’s deliberations and assessments on the macroeconomic impact of the Public Sector Purchasing Programme (PSPP) EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652505 PE652.505v01-00 ECON
Sven SIMON

Domestic investor base of a Euro area sovereign bonds EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652509 PE652.509v01-00 ECON
Luis GARICANO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 59 - 183 - Förslag till yttrande Inrättande av Fonden för en rättvis omställning

02-06-2020 ECON_AM(2020)652545 PE652.545v01-00 ECON
Henrike HAHN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 184 - 464 - Förslag till yttrande Inrättande av Fonden för en rättvis omställning

02-06-2020 ECON_AM(2020)652564 PE652.564v01-00 ECON
Henrike HAHN

PROTOKOLL - Måndagen den 18 maj 2020 - Onsdagen den 20 maj 2020

29-05-2020 ECON_PV(2020)05-18-1 PE652.429v01-00 ECON