Please fill this field

Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
MONETÄR DIALOG MED EUROPEISKA CENTRALBANKENS ORDFÖRANDE - DISTANSMÖTE

Föredragningslista


Brussels : PHS - P3C050

UTFRÅGNING
ECON - UTFRÅGNING AV NOMINERAD KOMMISSIONSLEDAMOT M. MCGUINNESS