Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  REPORT on competition policy – annual report 2019

26-02-2020 A9-0022/2020 PE641.227v03-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

  REPORT on Banking Union – annual report 2019

26-02-2020 A9-0026/2020 PE643.187v02-00
ECON

Pedro MARQUES

  Directiva 2014/17/UE

26-02-2020 ECON_QZ(2020)648363 PE648.363v01-00
ECON

Nuno MELO

  MINUTES - Thursday, 6 February 2020

26-02-2020 ECON_PV(2020)02-06-1 PE648.377v01-00
ECON

 

  MINUTES - Monday, 17 February 2020 - Tuesday, 18 February 2020

26-02-2020 ECON_PV(2020)02-17-1 PE648.386v01-00
ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 mars 2020

26-02-2020 ECON_OJ(2020)03-04_1 PE648.398v01-00
ECON

 

  MINUTES - Thursday, 23 January 2020

24-02-2020 CJ36_PV(2020)01-23-1 PE646.978v01-00
ENVI ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 17 februari 2020

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

YTTRANDE över Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00
ECON

Bas EICKHOUT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

07-02-2020 ECON_OJ(2020)02-17_1 PE647.084v01-00
ECON