Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Macroeconomic Imbalances Procedure: has it worked in practice to improve the resilience of the euro area?
24-02-2020 Djupanalys

CRR/CRD: The delegated act on Market Risk under CRR and other forthcoming delegated act in banking
19-02-2020 Briefing

Potential Output Estimates and their Role in the EU Fiscal Policy Surveillance
11-02-2020 Briefing

Economic Dialogue with the other EU Institutions under the European Semester Cycles during the 9th legislative term State of play - February 2020
06-02-2020 Briefing

What do we know about the BICC today?
05-02-2020 Briefing

Recommendations on the economic policy of the euro area under the European Semester - January 2020
24-01-2020 Djupanalys

Economic Dialogue with the Commission on the 2020 Draft Budgetary Plans
23-01-2020 Djupanalys

Economic Dialogue with the European Commission on the 2020 European Semester Cycle
23-01-2020 Djupanalys

Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council (ECOFIN)
20-01-2020 Briefing

Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure: State of play - January 2020
16-01-2020 Djupanalys

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
  • Enheten för övervakning av ekonomisk styrning