Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
EMPL Committee Chair © European Union 2019 - EP
Välkommen till webbplatsen för utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL).

EMPL-utskottets ansvarsområden är sysselsättningen och alla aspekter av socialpolitik, inklusive arbetsvillkor, social trygghet, social integration och socialt skydd; fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer; arbetstagarrättigheter; åtgärder som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen; Europeiska socialfonden; yrkesutbildningspolitik, inklusive yrkeskvalifikationer; dialogen mellan arbetsmarknadens parter; alla former av diskriminering på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, med undantag av könsdiskriminering. Vi ansvarar också för förbindelserna med följande fem organ: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (Eurofound), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) och den nyinrättade Europeiska arbetsmyndigheten (ELA).

Utskottet har 55 ledamöter och samma antal suppleanter, vilka företräder parlamentets sju politiska grupper.

På den här webbplatsen hittar du all relevant information om vår verksamhet, vilket kommer att göra det möjligt för dig att nära följa vårt arbete.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Kontakter