Please fill this field

Andra evenemang

Alla andra offentliga evenemang som organiseras i samband med utskottets verksamhet och där externa talare framträder.

FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament is holding its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.