Senaste nytt

What's new?

15-01-2020 - 11:09
Calender red and grey

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

22-01-2020 09:00 / 12:30 EMPL
22-01-2020 14:30 / 18:30 EMPL
23-01-2020 09:00 / 12:30 EMPL

Multimediabibliotek

04-12-2019 - 09:06
EMPL Sammanträde
12-11-2019 - 15:53
EMPL Sammanträde
05-11-2019 - 09:07
EMPL Sammanträde

Välkomsthälsning

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Välkommen till webbplatsen för utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL).

EMPL-utskottets ansvarsområden är sysselsättningen och alla aspekter av socialpolitik, inklusive arbetsvillkor, social trygghet, social integration och socialt skydd; fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer; arbetstagarrättigheter; åtgärder som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen; Europeiska socialfonden; yrkesutbildningspolitik, inklusive yrkeskvalifikationer; dialogen mellan arbetsmarknadens parter; alla former av diskriminering på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, med undantag av könsdiskriminering. Vi ansvarar också för förbindelserna med följande fem organ: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (Eurofound), Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) och den nyinrättade Europeiska arbetsmyndigheten (ELA).

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar