Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Novel Coronavirus Outbreak - State of play with the epidemics; preparedness and response measurers
17-02-2020 Briefing

Novel Coronavirus Outbreak
13-02-2020 Kort sammanfattning

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 Kort sammanfattning

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Kort sammanfattning

Utfästelser gjorda vid utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna - Von der Leyenkommissionen, 2019–2024
25-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health
22-11-2019 Briefing

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Studie

Study in Focus "International Climate Negotiations - Issues at stake in view of the COP25 UN Climate Change Conference in Madrid"
15-11-2019 Kort sammanfattning

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet