Please fill this field

Sammanträden med nationella parlament

Europaparlamentets utskott kan inleda direkta dialoger med de nationella parlamenten på utskottsnivå. Dessa kan bland annat ta formen av gemensamma sammanträden mellan nationella parlamentsledamöter och ledamöter av Europaparlamentet från motsvarande utskott, där de kan diskutera gemensamma frågor.
Här finns all tillgänglig information om dessa sammanträden.

JURI

On 27 October 2020, from 13.45 to 15.45, the JURI Committee will hold an Interparliamentary Committee Meeting (ICM) with National Parliaments on "Better Law Making from a digital perspective". The aim of the meeting is to discuss the role that digitization plays in the legislative process and how to ensure that new legislation is in accordance with modern requirements. The meeting will be webstreamed.