Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 20 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 209 - Utkast till förslag till resolution 25-årsdagen för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25) (toppmötet i Nairobi)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 26 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 61 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

09-09-2019 FEMM_AM(2019)640658 PE640.658v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

BUDGETÄNDRINGSFÖRSLAG Budget 2020

28-08-2019 FEMM_AB(2019)639987 PE639.987v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD