Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

The EU priorities for the 64th session of the UN Commission on the Status of Women

2019/2967(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
FEMM

ansvarigt utskott

Lönegap mellan kvinnor och män

2019/2870(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

ansvarigt utskott

Konsekvenserna för kvinnor och barn av våld i nära relationer och vårdnadsrättigheter

2019/2166(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

ansvarigt utskott

Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

2019/2167(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

ansvarigt utskott

Främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

2019/2164(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Situationen beträffande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU med avseende på kvinnohälsa

2019/2165(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

ansvarigt utskott

Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin

2019/2168(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

ansvarigt utskott

25-årsdagen för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25) (toppmötet i Nairobi)

2019/2850(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

ansvarigt utskott

EU:s strategi för jämställdhet

2019/2169(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2018

2019/2125(INI) Förfarande för initiativbetänkande
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

rådgivande utskott