Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee
IMCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden samt tull- och konsumentskyddsfrågor.

Du kan följa utskottets arbete på denna webbplats, som innehåller dagordningar, sammanträdesdokument, information om utfrågningar och workshoppar, videostreaming och vårt nyhetsbrev.

En väl fungerande inre marknad är nyckeln till välstånd, innovation och ökad konkurrenskraft. Bättre efterlevnad och ständig anpassning av EU:s konsumentskyddsregler är viktigt för att skydda konsumenternas rättigheter och välmående.

Vi står inför många utmaningar och möjligheter, bland annat att ytterligare frigöra den digitala inre marknadens potential och fördjupa integrationen av den inre marknaden för tjänster. I en värld med snabba tekniska förändringar är det särskilt viktigt att se till att det råder politisk samstämmighet mellan nätvärlden och den fysiska världen och att erbjuda garantier för rättvisa och öppenhet för att bygga upp medborgarnas förtroende för den inre marknaden.

Utskottet samarbetar med medlemsstaterna och kommissionen för att se till att reglerna för den inre marknaden är praktiskt genomförbara, tillämpas fullt ut och verkställs i tid.

Det är en glädje och ära för mig att få vara ordförande för detta viktiga utskott och arbeta med ledamöter från hela det politiska spektrumet för att uppnå verkliga fördelar för konsumenterna och näringslivet på hela den inre marknaden.