Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 110 - Draft report Implementation of Regulation (EU) No 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products (the Construction Products Regulation) EN

12-10-2020 IMCO_AM(2020)658822 PE658.822v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2009/81/EC, concerning procurement in the fields of defence and security, and of Directive 2009/43/EC, concerning the transfer of defence-related products EN

09-10-2020 IMCO_PR(2020)658808 PE658.808v01-00 IMCO
Kris PEETERS

DRAFT OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

05-10-2020 IMCO_PA(2020)658733 PE658.733v02-00 IMCO
Virginie JORON

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden

01-10-2020 IMCO_PA(2020)657157 PE657.157v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PROTOKOLL - Onsdagen den 2 september 2020 - Torsdagen den 3 september 2020

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 117 - Förslag till yttrande Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

10-09-2020 IMCO_AM(2020)657284 PE657.284v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

YTTRANDE över artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottsärenden

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförande av förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (förordningen om byggprodukter)

09-09-2020 IMCO_PR(2020)655860 PE655.860v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

YTTRANDE över en ny industristrategi för EU

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

03-09-2020 IMCO_AD(2020)654034 PE654.034v02-00 IMCO
Leszek MILLER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 81 - Förslag till yttrande En ny strategi för europeiska små och medelstora företag

27-07-2020 IMCO_AM(2020)655651 PE655.651v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PROTOKOLL - Måndagen den 6 juli 2020 - Tisdagen den 7 juli 2020

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 27 - Förslag till yttrande Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

15-07-2020 IMCO_AM(2020)655652 PE655.652v01-00 IMCO
Leszek MILLER

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för företag som är verksamma på nätet

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

YTTRANDE över rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

YTTRANDE över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

YTTRANDE över en skadeståndsordning för artificiell intelligens

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

YTTRANDE Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

07-07-2020 IMCO_PA(2020)652282 PE652.282v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

YTTRANDE över artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

PROTOKOLL - Måndagen den 29 juni 2020

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

02-07-2020 IMCO_PA(2020)654034 PE654.034v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 355 - Förslag till betänkande På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter

26-06-2020 IMCO_AM(2020)653970 PE653.970v01-00 IMCO
David CORMAND

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 288 - Förslag till betänkande Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 68 - Förslag till yttrande Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottsärenden

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

PROTOKOLL - Måndagen den 8 juni 2020

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 121 - Förslag till yttrande En ny industristrategi för EU

10-06-2020 IMCO_AM(2020)652522 PE652.522v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 49 - Förslag till yttrande Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

05-06-2020 IMCO_AM(2020)652520 PE652.520v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

PROTOKOLL - Onsdagen den 20 maj 2020

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

PROTOKOLL - Måndagen den 4 maj 2020

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

PROTOKOLL - Måndagen den 18 maj 2020

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 88 - Förslag till yttrande En skadeståndsordning för artificiell intelligens

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652384 PE652.384v01-00 IMCO
Svenja HAHN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 137 - Förslag till yttrande Ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652393 PE652.393v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny industristrategi för Europa

26-05-2020 IMCO_PA(2020)652383 PE652.383v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 289 - Förslag till betänkande Produktsäkerhet på den inre marknaden

20-05-2020 IMCO_AM(2020)652340 PE652.340v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottsärenden

18-05-2020 IMCO_PA(2020)648565 PE648.565v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 311 - Förslag till betänkande Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

18-05-2020 IMCO_AM(2020)650712 PE650.712v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 599 - 919 - Förslag till betänkande Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652305 PE652.305v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 312 - 598 - Förslag till betänkande Digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652350 PE652.350v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter

13-05-2020 IMCO_PR(2020)650478 PE650.478v02-00 IMCO
David CORMAND

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 79 - Förslag till yttrande Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna

08-05-2020 IMCO_AM(2020)650628 PE650.628v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 89 - Förslag till yttrande Digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för företag som är verksamma på nätet

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650618 PE650.618v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 47 - Förslag till yttrande Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650629 PE650.629v01-00 IMCO
Adam BIELAN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

06-05-2020 IMCO_PR(2020)646943 PE646.943v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

04-05-2020 IMCO_PA(2020)650637 PE650.637v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en skadeståndsordning för artificiell intelligens

28-04-2020 IMCO_PA(2020)648381 PE648.381v01-00 IMCO
Svenja HAHN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 89 - Förslag till yttrande Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-04-2020 IMCO_AM(2020)650361 PE650.361v02-00 IMCO
Kris PEETERS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

24-04-2020 IMCO_PR(2020)648474 PE648.474v02-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

PROTOKOLL - Tisdagen den 14 april 2020

21-04-2020 IMCO_PV(2020)04-14-1 PE650.479v01-00 IMCO

Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – avsnitt III

15-04-2020 IMCO_AL(2020)647028 PE647.028v01-00 IMCO
Leszek MILLER

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

15-04-2020 IMCO_PA(2020)648496 PE648.496v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 120 - Förslag till yttrande Artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn

15-04-2020 IMCO_AM(2020)650362 PE650.362v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

PROTOKOLL - Torsdagen den 2 april 2020

15-04-2020 IMCO_PV(2020)04-02-1 PE650.433v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648599 PE648.599v01-00 IMCO
Adam BIELAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648600 PE648.600v01-00 IMCO
Adam BIELAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för företag som är verksamma på nätet

06-04-2020 IMCO_PA(2020)648645 PE648.645v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om produktsäkerhet på den inre marknaden

02-04-2020 IMCO_PR(2020)647016 PE647.016v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

26-03-2020 IMCO_PA(2020)648346 PE648.346v02-00 IMCO
Kris PEETERS

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Rapport från den studieresa som delegationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd gjorde till Italien den 24-26 februari 2020

17-03-2020 IMCO_CM(2020)648475 PE648.475v02-00 IMCO

PROTOKOLL - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

09-03-2020 IMCO_PV(2020)02-17-1 PE648.342v01-00 IMCO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn

03-03-2020 IMCO_PA(2020)648349 PE648.349v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI