Senaste nytt

15-01-2020 - 14:46
latest news red square sticker isolated on white

Missa inte

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

23-01-2020 - 09:07
IMCO Sammanträde
22-01-2020 - 14:38
IMCO Sammanträde
22-01-2020 - 09:06
IMCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Petra DE SUTTER

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden samt tull- och konsumentskyddsfrågor.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar