Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Opinion on Competition Policy – Annual Report 2019

24-01-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Talman

PROTOKOLL - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Lagstiftningsgranskning av genomförandet av direktivet om nätverks- och informationssäkerhet (direktiv (EU) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Lagstiftningsgranskning av genomförandet av förordningen om byggprodukter (förordning (EU) nr 305/2011)

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Yttrande över ingåendet av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Talman

ÄNDRINGSFÖRSLAG 9 - 19 - Förslag till yttrande Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 6 november 2019 - Torsdagen den 7 november 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-12-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO