Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 6 July 2020 EN

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

MINUTES - Thursday, 25 June 2020 EN

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 49 - Förslag till yttrande En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

19-06-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v02-00 INTA
Emmanuel MAUREL

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 maj 2020

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 110 - Förslag till yttrande En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

16-06-2020 INTA_AM(2020)653807 PE653.807v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

15-06-2020 INTA_PA(2020)653813 PE653.813v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 16 - 63 - Förslag till betänkande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

05-06-2020 INTA_AM(2020)652575 PE652.575v01-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

PROTOKOLL - Måndagen den 25 maj 2020

04-06-2020 CJ38_PV(2020)05-25-1 PE652.464v01-00 AFET INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 309 - Förslag till betänkande Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

03-06-2020 INTA_AM(2020)652533 PE652.533v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

YTTRANDE över EU:s roll när det gäller att skydda och återställa världens skogar

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

02-06-2020 INTA_PA(2020)652411 PE652.411v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 87 - Förslag till yttrande Ny industristrategi för Europa

29-05-2020 INTA_AM(2020)652539 PE652.539v01-00 INTA
Markus BUCHHEIT

YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

28-05-2020 INTA_AD(2020)650551 PE650.551v02-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 250 - Förslag till betänkande Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652491 PE652.491v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 251 - 389 - Förslag till betänkande Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652501 PE652.501v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 69 - Förslag till yttrande Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

18-05-2020 INTA_AM(2020)652313 PE652.313v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om protokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

15-05-2020 INTA_PA(2020)650387 PE650.387v01-00 INTA
Gabriel MATO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

14-05-2020 INTA_PA(2020)648592 PE648.592v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om en ny industristrategi för Europa

14-05-2020 INTA_PA(2020)650380 PE650.380v03-00 INTA
Markus BUCHHEIT

PROTOKOLL - Tisdagen den 21 april 2020

07-05-2020 INTA_PV(2020)04-21-1 PE650.528v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

06-05-2020 INTA_PR(2020)647001 PE647.001v02-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

05-05-2020 INTA_PA(2020)650551 PE650.551v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 46 - Förslag till yttrande Intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar

27-04-2020 INTA_AM(2020)650546 PE650.546v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

07-04-2020 CJ38_PR(2020)650385 PE650.385v01-00 AFET INTA
Kati PIRI Christophe HANSEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över EU:s roll när det gäller att skydda och återställa världens skogar

27-03-2020 INTA_PA(2020)648523 PE648.523v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Georgien

26-03-2020 INTA_PA(2020)648614 PE648.614v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

19-03-2020 INTA_AD(2020)648503 PE648.503v01-00 INTA
Sven SIMON

PROTOKOLL - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

03-03-2020 INTA_PV(2020)02-19-1 PE648.356v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 23 - Förslag till yttrande Rekommendation till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i maj 2020

26-02-2020 INTA_AM(2020)648387 PE648.387v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 38 - Förslag till yttrande Rekommendation till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020

26-02-2020 INTA_AM(2020)648388 PE648.388v01-00 INTA
Reinhard BÜTIKOFER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - Förslag till rekommendation Ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött

26-02-2020 INTA_AM(2020)648391 PE648.391v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

21-02-2020 INTA_PR(2020)648332 PE648.332v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

PROTOKOLL - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

05-02-2020 INTA_PV(2020)01-20-1 PE646.953v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationen till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00 INTA
Reinhard BÜTIKOFER

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationen till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020

31-01-2020 INTA_PA(2020)646754 PE646.754v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

YTTRANDE över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

PROTOKOLL - Måndagen den 2 december 2019 - Tisdagen den 3 december 2019

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00 INTA

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 30 - Förslag till yttrande Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

PROTOKOLL - Måndagen den 25 november 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 3 - Förslag till rekommendation Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 20 - Förslag till betänkande Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00 INTA
Luisa REGIMENTI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 76 - Förslag till betänkande Ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 214 - Förslag till betänkande Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

14-11-2019 INTA_AM(2019)643175 PE643.175v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

PROTOKOLL - Onsdagen den 6 november 2019 - Torsdagen den 7 november 2019

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 38 - Förslag till betänkande Med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till rekommendation Utkast till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 15 - Utkast till rekommendation Rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 8 - Utkast till rekommendation Utkast till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

11-11-2019 INTA_PA(2019)643140 PE643.140v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00 INTA
Bernd LANGE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00 INTA
Luisa REGIMENTI

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

17-10-2019 INTA_PR(2019)641176 PE641.176v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

PROTOKOLL - Måndagen den 23 september 2019 - Tisdagen den 24 september 2019

15-10-2019 INTA_PV(2019)09-23-1 PE641.309v01-00 INTA