Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 12 October 2020 EN

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-12-1 PE659.015v01-00 INTA

MINUTES - Thursday, 15 October 2020 EN

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-15-1 PE659.016v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report Elimination of customs duties on certain products EN

20-10-2020 INTA_AM(2020)659027 PE659.027v01-00 INTA
Bernd LANGE

PROTOKOLL - Torsdagen den 24 september 2020

19-10-2020 INTA_PV(2020)09-24-1 PE658.825v01-00 INTA

DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the Conclusion on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Union and Norway relating to the modification of concessions on all the tariff-rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom's withdrawal from the European Union EN

16-10-2020 INTA_PR(2020)658924 PE658.924v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Union and Cuba relating to the modification of concessions on all the tariff-rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom's withdrawal from the European Union EN

16-10-2020 INTA_PR(2020)658925 PE658.925v01-00 INTA
Gabriel MATO

MINUTES - Thursday, 3 September 2020 EN

14-10-2020 INTA_PV(2020)09-03-1 PE657.245v01-00 INTA

PROTOKOLL - Fredagen den 12 juni 2020

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av tullar på vissa produkter

05-10-2020 INTA_PR(2020)657423 PE657.423v03-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 – 47 - Förslag till yttrande Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina

05-10-2020 INTA_AM(2020)658734 PE658.734v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

02-10-2020 INTA_PA(2020)657463 PE657.463v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 79 - Förslag till yttrande Den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

02-10-2020 INTA_AM(2020)658809 PE658.809v01-00 INTA
Svenja HAHN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

30-09-2020 INTA_AD(2020)653813 PE653.813v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien

23-09-2020 INTA_PA(2020)657395 PE657.395v01-00 INTA
Seán KELLY

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 75 - Förslag till yttrande Hållbar bolagsstyrning

23-09-2020 INTA_AM(2020)657472 PE657.472v01-00 INTA
Heidi HAUTALA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 149 - Förslag till yttrande Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

23-09-2020 INTA_AM(2020)657475 PE657.475v01-00 INTA
Bernd LANGE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter

22-09-2020 INTA_PR(2020)657408 PE657.408v01-00 INTA
Christophe HANSEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina

18-09-2020 INTA_PA(2020)657416 PE657.416v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 80 - Förslag till betänkande Förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar

17-09-2020 INTA_AM(2020)657313 PE657.313v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om ändring av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan, med anledning av Självständiga staten Samoas anslutning och framtida anslutningar av andra östater i Stillahavsområdet

14-09-2020 INTA_PR(2020)657282 PE657.282v01-00 INTA
Herve JUVIN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 3 - 11 - Förslag till betänkande Införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

10-09-2020 INTA_AM(2020)657254 PE657.254v01-00 INTA
Emmanuel MAUREL

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

YTTRANDE över en ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

YTTRANDE över den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Moldavien

08-09-2020 INTA_AD(2020)655639 PE655.639v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 75 - Förslag till yttrande En ny strategi för europeiska små och medelstora företag

08-09-2020 INTA_AM(2020)657238 PE657.238v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

02-09-2020 INTA_PA(2020)653833 PE653.833v01-00 INTA
Svenja HAHN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 20 - Förslag till yttrande Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Moldavien

31-08-2020 INTA_AM(2020)655937 PE655.937v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

07-08-2020 INTA_PA(2020)655776 PE655.776v01-00 INTA
Bernd LANGE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om hållbar bolagsstyrning

28-07-2020 INTA_PA(2020)655716 PE655.716v02-00 INTA
Heidi HAUTALA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Moldavien

22-07-2020 INTA_PA(2020)655639 PE655.639v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar

13-07-2020 INTA_PR(2020)654105 PE654.105v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar

13-07-2020 INTA_PR(2020)654106 PE654.106v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

10-07-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v03-00 INTA
Emmanuel MAUREL

PROTOKOLL - Måndagen den 6 juli 2020

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

PROTOKOLL - Torsdagen den 25 juni 2020

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 49 - Förslag till yttrande En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

YTTRANDE över en ny industristrategi för Europa

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 maj 2020

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 110 - Förslag till yttrande En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

16-06-2020 INTA_AM(2020)653807 PE653.807v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

15-06-2020 INTA_PA(2020)653813 PE653.813v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 16 - 63 - Förslag till betänkande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

05-06-2020 INTA_AM(2020)652575 PE652.575v01-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

PROTOKOLL - Måndagen den 25 maj 2020

04-06-2020 CJ38_PV(2020)05-25-1 PE652.464v01-00 AFET INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 309 - Förslag till betänkande Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018

03-06-2020 INTA_AM(2020)652533 PE652.533v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

YTTRANDE över EU:s roll när det gäller att skydda och återställa världens skogar

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

02-06-2020 INTA_PA(2020)652411 PE652.411v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 87 - Förslag till yttrande Ny industristrategi för Europa

29-05-2020 INTA_AM(2020)652539 PE652.539v01-00 INTA
Markus BUCHHEIT

YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

28-05-2020 INTA_AD(2020)650551 PE650.551v02-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 250 - Förslag till betänkande Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652491 PE652.491v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 251 - 389 - Förslag till betänkande Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652501 PE652.501v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 69 - Förslag till yttrande Brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

18-05-2020 INTA_AM(2020)652313 PE652.313v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om protokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

15-05-2020 INTA_PA(2020)650387 PE650.387v01-00 INTA
Gabriel MATO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

14-05-2020 INTA_PA(2020)648592 PE648.592v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om en ny industristrategi för Europa

14-05-2020 INTA_PA(2020)650380 PE650.380v03-00 INTA
Markus BUCHHEIT

PROTOKOLL - Tisdagen den 21 april 2020

07-05-2020 INTA_PV(2020)04-21-1 PE650.528v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

06-05-2020 INTA_PR(2020)647001 PE647.001v02-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

05-05-2020 INTA_PA(2020)650551 PE650.551v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 46 - Förslag till yttrande Intensifierade EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar

27-04-2020 INTA_AM(2020)650546 PE650.546v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

07-04-2020 CJ38_PR(2020)650385 PE650.385v01-00 AFET INTA
Kati PIRI Christophe HANSEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över EU:s roll när det gäller att skydda och återställa världens skogar

27-03-2020 INTA_PA(2020)648523 PE648.523v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Georgien

26-03-2020 INTA_PA(2020)648614 PE648.614v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

19-03-2020 INTA_AD(2020)648503 PE648.503v01-00 INTA
Sven SIMON

PROTOKOLL - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

03-03-2020 INTA_PV(2020)02-19-1 PE648.356v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 23 - Förslag till yttrande Rekommendation till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i maj 2020

26-02-2020 INTA_AM(2020)648387 PE648.387v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ