Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion Recommendation to the Council, the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Eastern Partnership, in the run-up to the June 2020 Summit

26-02-2020 INTA_AM(2020)648387 PE648.387v01-00
INTA

Markéta GREGOROVÁ

  AMENDMENTS 1 - 38 - Draft opinion Recommendation to the Council, the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Western Balkans, in the run-up to the May 2020 Summit

26-02-2020 INTA_AM(2020)648388 PE648.388v01-00
INTA

Reinhard BÜTIKOFER

  AMENDMENTS 1 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

26-02-2020 INTA_AM(2020)648391 PE648.391v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020 - Torsdagen den 20 februari 2020

19-02-2020 INTA_OJ(2020)02-19_1 PE647.147v02-00
INTA

 

PROTOKOLL - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

05-02-2020 INTA_PV(2020)01-20-1 PE646.953v01-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationen till rådet, kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan inför toppmötet i maj 2020

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00
INTA

Reinhard BÜTIKOFER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-02-2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationen till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020

31-01-2020 INTA_PA(2020)646754 PE646.754v01-00
INTA

Markéta GREGOROVÁ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-02-2020