Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 20 januari 2020 - Tisdagen den 21 januari 2020

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-02-2020

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00
INTA

 

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 30 - Förslag till yttrande Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 december 2019 - Tisdagen den 3 december 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

PROTOKOLL - Måndagen den 25 november 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA