Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 Kort sammanfattning

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2019
26-11-2019 Kort sammanfattning

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Kort sammanfattning

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Phil HOGAN, Commissioner-designate - Trade
22-11-2019 Briefing

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Studie

Diversifying unity. How Eastern Partnership countries develop their economy, governance and identity in a geopolitical context
30-10-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019
21-10-2019 Kort sammanfattning

Free trade or geo-economics? Trends in world trade
27-09-2019 Djupanalys

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 Kort sammanfattning